Parameterfremstilling af en kurve

Dagens "Doodle" viser animation af en kurve som bliver tegnet; en mulig fremtidig regneopgave (udtryk kurven som en parameterfremstilling)

https://g.co/doodle/nta3nu