teaching

Parameterfremstilling af en kurve

Dagens "Doodle" viser animation af en kurve som bliver tegnet; en mulig fremtidig regneopgave (udtryk kurven som en parameterfremstilling)

https://g.co/doodle/nta3nu

Elliptisk kurve kryptografi

Her er en artikel fra IT-sikkerhedsfirmaet CloudFlare, som giver et rigtig fint indblik i kryptering og elliptiske kurver: A (Relatively Easy To Understand) Primer on Elliptic Curve Cryptography.

Jeg skrev bachelorprojekt om det emne da jeg læste datalogi; det er sikkert ikke særlig læseligt, men der er nogle sjove ting i—heriblandt andet en lidt nærmere beskrivelse af den matematik som ligger bag de ting som omtales i ovenstående.

Problem med tutorials i Gamemaker:Studio

Vi skal arbejde med Gamemaker fra YoYo Games, den gratis udgave, lige nu hedder versionen v1.2.1150. Programmet kører på Windows.

Programmet har nogle fine tutorials, men også nogle fejl, blandt andet at det ikke altid kan vise indholdet af disse tutorials. Her er en måde at komme udenom dette problem på:

Trig exercise sketches with TikZ

A useful TikZ macro \angleMark{A}{B}{C} for marking angles in a polygon. Supply three points (of type TikZ coordinate or node). The angle marking is drawn on the inside, and the actual angle (in degrees) is left in \pgfmathresult.

Subscribe to RSS - teaching